RESTRUKTURYZACJE

Stk-wrocław-1280x1005.jpg

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 czerwca 2020 roku, sygn. akt VIII GR 8/20, otworzył postępowanie sanacyjne wobec STK Spółki Akcyjnej z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 10/B2 we Wrocławiu


oświetlenie-Dry-Tech-1280x773.jpg

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 marca 2017 r., sygn. akt VIII GRp 5/16, działając w trybie art. 325 ust. 1 pkt 3) Prawa restrukturyzacyjnego umorzył postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe wobec dłużnika – Dry Technologies sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS 0000230320), w którym układ nie został przyjęty. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 327 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).


ślusarz-FIS-Impex-1280x853.jpg

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 13 stycznia 2017 r., którym zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 listopada 2016 r., postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe prowadzone wobec dłużnika – Konrada Kaczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie


11048291-getback2-900-554
getback nadzorca sadowy z worocławia

Spółka Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni z Wrocławia pełniła funkcję nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym w trybie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) spółki GetBack S.A. W związku z uprawomocnieniem się w dniu 24 lutego 2020 r. postanowienia Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. w restrukturyzacji w Warszawie (nr KRS: 0000413997), prowadzonym pod sygnaturą VIII GRp 4/18, postępowanie to uległo zakończeniu z mocy prawa, wobec czego dotychczasowy nadzorca sądowy – Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu objął funkcję nadzorcy wykonania układu.


Dane rejestrowe


Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawnaul. Dmowskiego 3/42 50-203 WrocławNIP: 8982220315 REGON: 364302390KRS: 0000614840

Dane kontaktowe


+48 71 712 72 73

kaczmarekskonieczna.pl

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl
Zapraszamy na nasze profile w mediach