Profesjonalni Doradcy

w strategii restrukturyzacji

Witamy w Kancelarii Kaczmarek Skonieczna specjalizującej się w sprawach postępowań upadłościowych, zgłaszaniu wierzytelności, składaniu sprzeciwów do listy wierzytelności, zgłaszaniu zarzutów do planu podziału, upadłości konsumenckiej. 
Nadzór w PPU

GetBack S.A.

Nadzór w PPU

GetBack S.A.


Najnowsze postępowania

Jest postanowienie sądu o restrukturyzacji GetBacku

UPADŁOŚCI


Prowadzone upadłości gospodarcze

Wykaz upadłości prowadzonych przez Kaczmarek Skonieczna Sp. J.

The process of signing new business contract

RESTRUKTURYZACJE


Postępowania restrukturyzacyjne

Wykaz restrukturyzacji prowadzonych przez Kaczmarek Skonieczna Sp. J.

PRZETARGI


PRZETARGI

Wykaz przetargów prowadzonych przez Kaczmarek Skonieczna Sp. J.


Prawo upadłościowe

Porady prawne w sprawach postępowań upadłościowych


Doradztwo restrukturyzacyjne

Przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego/ pu / ppu, reprezentacja przed sądem i w toku postępowania


Doradztwo prawno-podatkowe

Obsługa finansowa, księgowa, prawna przedsiębiorstw, opinie podatkowe


KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA

Zakres usług

Zakres naszych usług: Postępowania restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, Obsługa przedsiębiorstw.


Ocena

Kompleksowa ocena przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym.


Wniosek

Wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego i przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego.


Reprezentacja

Reprezentacja w postępowaniu restrukturyzacyjnym i negocjacje z wierzycielami, w tym bankami i organami skarbowymi.


Nadzór

Nadzór merytoryczny nad wprowadzanymi zmianami w ramach postępowania restrukturyzcyjnego.


Wniosek

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości.


Przesłanki

Ocena przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i konsultacje w postępowaniu upadłościowym.


Obsługa

Bieżąca obsługa finansowa, księgowa i prawna, reprezentacja przed sądami, organami administracji, kontrahentami.


Opinie

Sporządzanie opinii podatkowych i prawnych, doradztwo prawnopodatkowe.

“By zapewnić Klientom kompleksowość oferty, Kancelaria współdziała z najlepszymi specjalistami z zakresu rachunkowości i podatków, rzeczoznawcami majątkowymi oraz firmami windykacyjnymi i konsultingowymi. ”

– Izabela Skonieczna, Jarosław Kaczmarek – Wspólnicy Zarządzający KS sp.j.
O NAS

Wspólnicy Zarządzający

Spółka Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni sp. j. zajmuje się świadczeniem szeroko pojętych usług z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, reprezentacji w postępowaniach sądowych, doradztwa merytorycznego. Dodatkowo zajmujemy się bieżącą obsługą przedsiębiorstw: finansową, podatkową i prawną. Posiadamy doświadczenie w pełnieniu funkcji syndyka masy upadłości oraz nadzorcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.


doradca restrukturyzacyjny nr licencji 137

Jarosław Kaczmarek

– absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, specjalność rachunkowość(1996r.)
– świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 12803/99 uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
– członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
– od 2002 r. syndyk w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych
– nadzorca sądowy i zarządca w kilkudziesięciu postępowaniach, w tym restrukturyzacyjnych
– biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedziny: księgowość i rachunkowość, specjalizacja: rachunkowość, księgowość, analiza finansowa, controlling, finanse i ekonomika przedsiębiorstw,

+48 71 322 00 85

jaroslaw.kaczmarek@codexline.com

http://codexline.com

http://upadlosci24.pl/


doradca restrukturyzacyjny nr licencji 772

Izabela Skonieczna – Powałka

– absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Stacjonarne Studia Prawa (1999 r.) i Uniwersytetu Ekonomicznego – Finanse i rachunkowość (2016 r.)
– radca prawny od 2004 r. specjalizujący się w prawie upadłościowym, podatkowym, budowlanym, zamówień publicznych i handlowym
– od 2013 r. syndyk i nadzorca sądowy w kilkunastu postępowaniach, w tym restrukturyzacyjnych
– likwidator spółek kapitałowych

+48 71 712 72 73

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl

radcaprawny-skonieczna.pl

Linked in


Wejście w życie przepisów zmieniających ustawę Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne daje nowe narzędzia zarówno osobom fizycznym, jak i firmom.

― Kaczmarek Skonieczna | Doradcy Restrukturyzacyjni | Wrocław

Ustawa prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe


AKTUALNOŚCI KANCELARII

Prowadzone postępowania

Wykaz prowadzonych przez Kancelarię postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i przetargów, wraz z informacjami dla zainteresowanych stron.

Prowadzone postępowania / 2 Maja 2018

GetBack S.A., nadzór Kancelarii w PPU

Spółka Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni z Wrocławia została nadzorcą sądowym w postępowaniu restrukturyzacyjnym w trybie przyspieszonego postępowania układowego spółki GetBacka.

WIĘCEJ
wykaz przetargów

PRZETARGI

Category filter:AllRESTRUKTURYZACJEUPADŁOŚCI GOSPODARCZE
No more posts

Dane rejestrowe


Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawnaul. Dmowskiego 3/42 50-203 WrocławNIP: 8982220315 REGON: 364302390KRS: 0000614840

Dane kontaktowe


+48 71 712 72 73

kaczmarekskonieczna.pl

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl
Zapraszamy na nasze profile w mediach