TARGET GROUP sp. z o.o.

Title:

Description:

TARGET GROUP sp. z o.o.sygn. akt: VIII U 413/02

Siedziba podmiotu
Wrocław
Data rozpoczęcia
10.03.2003
Data zakończenia
13.05.2004

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowo-Układowych, postanowieniem z dnia 10 marca 2003 r., sygn. akt VIII U 413/02, ogłosił upadłość TARGET GROUP Sp. z o.o. we Wrocławiu, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka. Wzywa się wierzycieli upadłej Spółki, aby w terminie miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowo-Układowych, ul. Grabiszyńska 269, 53-245 Wrocław, z podaniem sygnatury akt VIII U 413/02.
(IMSiG numer 63/2003 (1646) z 31 marca 2003 r., pozycja 2883)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydziału VIII Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 13 maja 2004 r. na podstawie art. 217 Prawa upadłościowego stwierdzono ukończenie postępowania „TARGET GROUP” Spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt VIII U 413/02.
(IMSiG Numer 113/2004 (1949) z 11 czerwca 2004 r., Pozycja 6375)

Dane rejestrowe


Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawnaul. Dmowskiego 3/42 50-203 WrocławNIP: 8982220315 REGON: 364302390KRS: 0000614840

Dane kontaktowe


+48 71 712 72 73

kaczmarekskonieczna.pl

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl
Zapraszamy na nasze profile w mediach