Tomasz Skonieczny prowadzący działalność jako wspólnik ROLTECH s.c.sygn. Akt V GR 11/18

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 30 kwietnia 2017 r., sygn. Akt V GR 11/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Tomasza Skoniecznego, jako wspólnika spółki cywilnej ROLTECH s.c.
Siedziba podmiotu
Opole
Data rozpoczęcia
30.04.2017
Firma
ROLTECH s.c.

NIP 9910144798, ul. Opolska 33, 49-100 Niemodlin (sygn. akt postępowania V GRp 3/18). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i nadzorcę sądowego w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni spółka jawna we Wrocławiu (KRS 0000614840).
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 3 ust. 1 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a otwarte przyśpieszone postępowanie układowe ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego
pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje
zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie składa się na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt V GR 11/18.

Dane rejestrowe


Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawnaul. Dmowskiego 3/42 50-203 WrocławNIP: 8982220315 REGON: 364302390KRS: 0000614840

Dane kontaktowe


+48 71 712 72 73

kaczmarekskonieczna.pl

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl
Zapraszamy na nasze profile w mediach