A.P.S. INVEST sp. z.o.o.

Title:

Description:

A.P.S. INVEST sp. z.o.o.sygn. akt VIII GU 233/14

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 29.10.2014 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 233/14 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika „A.P.S. INVEST” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Siedziba podmiotu
Wrocław
Data rozpoczęcia
29.10.2014
Data zakończenia
18.10.2016

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 29.10.2014 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 233/14 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika „A.P.S. INVEST” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 22 (KRS 0000314211), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Skoniecznej-Powałki.
Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 72/14.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(IMSiG Numer 219/2014 (4598) z 12 listopada 2014 r., Pozycja 15178)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „A.P.S. Invest” Sp. z o.o. we Wrocławiu obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 72/14) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 13 marca 2015 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(IMSiG Numer 61/2015 (4692) z 30 marca 2015 r., Pozycja 3840)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ,,A.P.S. Invest” Sp. z o.o. we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 72/14), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 20 października 2015 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(IMSiG Numer 214/2015 (4845) z 3 listopada 2015 r., Pozycja 16889)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „A.P.S. Invest” sp. z o.o. we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 72/14), ogłasza, że 20 lipca 2016 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty.
(IMSiG Numer 147/2016 (5032) z 1 sierpnia 2016 r., Pozycja 19562)

Zakończenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 72/14, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 18.10.2016 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku „A.P.S. Invest” Sp. z o.o. we Wrocławiu.
(IMSiG Numer 216/2016 (5101) z 8 listopada 2016 r., Pozycja 29248)

Dane rejestrowe


Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawnaul. Dmowskiego 3/42 50-203 WrocławNIP: 8982220315 REGON: 364302390KRS: 0000614840

Dane kontaktowe


+48 71 712 72 73

kaczmarekskonieczna.pl

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl
Zapraszamy na nasze profile w mediach