• doradztwo prawno-podatkowe

    obsługa finansowa, księgowa, prawna przedsiębiorstw, reprezentacja przed sądami administracyjnymi, opinie podatkowe  

  • syndyk, prawo upadłościowe

    porady prawne w sprawach postępowań upadłościowych, zgłaszanie wierzytelności, składanie sprzeciwów do listy wierzytelności, zgłaszanie zarzutów do planu podziału, upadłość konsumencka

  • restrukturyzacja, doradztwo restrukturyzacje

    przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, reprezentacja przed sądem i w toku postępowania.

Doradcy Restrukturyzacyjni

Spółka Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni sp. j. zajmuje się świadczeniem szeroko pojętych usług z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, reprezentacji w postępowaniach sądowych, doradztwa merytorycznego. Dodatkowo zajmujemy się bieżącą obsługą przedsiębiorstw: finansową, podatkową i prawną. Posiadamy doświadczenie w pełnieniu funkcji syndyka masy upadłości oraz nadzorcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Nasz zespół

Jarosław Kaczmarek

doradca restrukturyzacyjny nr licencji 137

Izabela Skonieczna – Powałka

doradca restrukturyzacyjny nr licencji 772

Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnym Getback S.A.