Kancelaria Restrukturyzacyjna

Zakres usług


Zakres naszych usług:

Postępowania restrukturyzacyjne

 • kompleksowa ocena przedsiębiorstwa
 • wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego
 • przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego
 • reprezentacja w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • negocjacje z wierzycielami, w tym bankami i organami skarbowymi
 • nadzór merytoryczny nad wprowadzanymi zmianami

Prawo upadłościowe

 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • ocena przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • konsultacje w postępowaniu upadłościowym

Obsługa przedsiębiorstw

 • bieżąca obsługa finansowa, księgowa i prawna
 • sporządzanie opinii podatkowych i prawnych
 • reprezentacja przed sądami, organami administracji, kontrahentami
 • doradztwo prawnopodatkowe