Kancelaria Restrukturyzacyjna

Przetargi i aktualności


Sprzedaż wierzytelności – Capital Bridge sp. z o.o. sygn. akt VIII GUp 132/17

Syndyk Capital Bridge sp. z o.o. w upadłości oferuje do sprzedaży  stwierdzone tytułami egzekucyjnymi dwie wierzytelności przysługujące upadłemu wobec tej samej osoby fizycznej za cenę nie mniejszą niż 10 000 złotych (wartość należności głównych: 952.394,64 zł i 350 000 zł). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2019 r. godz. 15:00 bezpośrednio w siedzibie syndyka przy ul. R. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław, lub przesłać je na ten adres listem poleconym (o dacie zachowania termin decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2019  r. o godz. 15.:00 w siedzibie syndyka jw. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  71 712 72 73 i na stronach:, www.kaczmarekskonieczna.pl, www.ardobiejewska.pl, www.upadlosci24.pl.

Regulamin sprzedaży