Kancelaria Restrukturyzacyjna

Przetargi i aktualności


Rekonsbud sp. z o.o. sygn. akt V GUp 9/12

Przetarg na wierzytelności

Przedmiotem sprzedaży są – wierzytelności Upadłego przysługujące od:

a) wierzytelność przysługująca upadłemu od Przedsiębiorstwa Budownictwa ogólnego i Hydrotechnicznego – spółka z o.o. w Opolu w kwocie 104.675,05 zł wraz z należnościami ubocznymi,

b) wierzytelność przysługująca upadłemu od Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej, Centrum Onkologii z tytułu kaucji gwarancyjnej za realizację robót budowlanych w kwocie 127.120,80 zł wraz z należnościami ubocznymi,

c) wierzytelność przysługująca upadłemu od “Budostal 2 “ SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie w kwocie 85.464,29 zł,

– za kwotę najwyższą zaoferowaną, nie niższą niż 38.137,00 zł;

Regulamin sprzedaży