Kancelaria Restrukturyzacyjna

Przetargi i aktualności


Marek Duchnowski – sygn. akt VIII GUp 107/16

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej  nieprowadzącej działalności gospodarcze w sprawie o  sygn. akt VIII GUp 107/16 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargów pisemnych następujące samochody:

  • Opel Vivaro, rocznik 2004 za cenę nie niższą niż 5 400 zł,
  • Renault Master, rocznik 2007 za cenę nie niższą niż 8 400 zł,
  • Skoda Roomster , rocznik 2007 za cenę nie niższą niż 7 680 zł,
  • Ford Mondeo, rocznik 2007 za cenę nie niższą niż 9 360 zł,

Termin składania ofert  do 23.11.2018 r. do g. 15.00 r., otwarcie ofert: 26.11.2018 r. g. 10.00.

Oferty pisemne należy  składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje  data wpływu). W razie wpłynięcia kilku ofert na ten sam przedmiot, syndyk może zorganizować w dniu otwarcia ofert aukcję z udziałem oferentów , którzy stawili się na otwarcie. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia. Szczegółowe informacje i wymogi dot.  sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.kaczmarekskonieczna.pl. www.upadlosci24.pl.

Regulamin samochody 09.11.2018

Opis samochodów

Poniżej prezentacja oferty sprzedaży wybranych rzeczy

nieprowadzącego działalności gospodarczej Marka Duchnowskiego

 

Syndyk masy upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Marka Duchnowskiego oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargów pisemnych samochody oraz udziały w nieruchomościach   za kwoty nie niższe niż kwota  oszacowania.

udziały w nieruchomościach to :

  • udział w ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ulicy Włościańskiej 50b – za kwotę nie niższą niż 195 000 zł,
  • udział w ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ulicy Perkusyjnej 11/3 za kwotę nie niższą niż 136 800 zł,
  • udział w ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wrocławiu,  działka 6/3, AM – 6 (księga wieczysta WR1K/00290558/5) za cenę nie niższą niż 500 zł,

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje  data wpływu). W razie wpłynięcia kilku ofert na ten sam przedmiot, syndyk może zorganizować w dniu otwarcia ofert aukcję z udziałem oferentów , którzy stawili się na otwarcie. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia. Szczegółowe informacje i wymogi dot.  sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.ardobiejewska.pl, www.upadlosci24.pl.

Regulamin niechuchomości

Poniżej prezentacja oferty sprzedaży wybranych rzeczy

nieprowadzącego działalności gospodarczej Marka Duchnowskiego