Kancelaria Restrukturyzacyjna

Przetargi i aktualności


Unilider sp. z o.o.

Oferta dotyczy zaproszenia do negocjacji.

Oferta obejmuje sprzedaż przedsiębiorstwa wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej położonej w Opolu  przy ul. Oświęcimskiej 98  na działce nr 53/51 o pow. 0,7937 ha, zabudowanej, objętą KW nr OP1O/00096777/1 prowadzoną przez wydział Sądu Rejonowy w Opolu, za cenę wywoławczą nie niższą od 3 100 000 zł, poprzedzoną umową dzierżawy na czas określony minimum 1 ( jednego) roku za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 7 000 tys. zł netto miesięcznie czynszu dzierżawnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach, trybie i warunkach określają regulaminy sprzedaży, które są dostępne na stronach www.ardobiejewska.pl, www.upadlosci24.pl, oraz w siedzibie spółki. Informacje o przetargach można uzyskać telefonicznie pod numerem 662 128 252 oraz 71 322 00 85 w dni powszednie (za wyjątkiem sobót)  w godz. od 09:00 do 14:00.

Przedmiot dzierżawy i sprzedaży  oraz dokumenty można oglądać osobiście – po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Syndyk zaprasza do negocjacji.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny.

 

* druk w G. Wyborczej Opole w dniu 7.12.2018

Regulamin Unilider