PPHU KRAPKOWICE-OTMĘT sp. z o.o.

Title:

Description:

PPHU KRAPKOWICE-OTMĘT sp. z o.o.sygn. akt: V U 131/01

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 25.03.2002 r. ogłosił upadłość PPHU "Krapkowice-Otmęt" Spółki z o.o., sygn. akt V U 131/01.
Siedziba podmiotu
Krapkowice
Data rozpoczęcia
30.03.2006
Data zakończenia
26.01.2011

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 25.03.2002 r. ogłosił upadłość PPHU „Krapkowice-Otmęt” Spółki z o.o., sygn. akt V U 131/01.
Wyznaczono Sędziego komisarza SRR Katarzynę Goreczkę oraz syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Marszałka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w MSiG zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, ul. Ozimska 60a.
(IMSiG Numer 131/2002 (1463) z 9 lipca 2002 r., pozycja 7442)

Wyznaczenie nowego syndyka
W dniu 2006.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:
Dział 6.
Rubryka 5. Informacja o postępowaniu upadłościowym
Podrubryka 1. Dane syndyka
   1. WYKREŚLIĆ
1. Nazwisko, nazwa lub firma: MARSZAŁEK
2. Imiona: MIECZYSŁAW
   2. WPISAĆ
1. Nazwisko, nazwa lub firma: KACZMAREK
2. Imiona: JAROSŁAW
(IMSiG Numer 118/2006 (2463) z 20 czerwca 2006 r., pozycja 60899)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydziału Gospodarczego, z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie o sygn. akt V U 131/01 stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „KRAPKOWICE-OTMĘT” Sp. z o.o. w Krapkowicach wobec wykonania ostatniego planu podziału.
(IMSiG Numer 27/2011 (3640) z 9 lutego 2011 r., pozycja 1541)

W dniu 2011.08.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.
(IMSiG Numer 184/2011 (3797) z 22 września 2011 r., pozycja 185074)

Dane rejestrowe


Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawnaul. Dmowskiego 3/42 50-203 WrocławNIP: 8982220315 REGON: 364302390KRS: 0000614840

Dane kontaktowe


+48 71 712 72 73

kaczmarekskonieczna.pl

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl
Zapraszamy na nasze profile w mediach