Hawomar sp. z o.o. s. k.

Title:

Description:

Hawomar sp. z o.o. s. k.sygn. akt VIII GU 225/14

-Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GU 225/14, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Hawomar Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Obornikach Śląskich, KRS 465967, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Izabeli Skoniecznej-Powałki.
Siedziba podmiotu
Wrocław
Data rozpoczęcia
19.11.2014
Data zakończenia
03.06.2016

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GU 225/14, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Hawomar Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Obornikach Śląskich, KRS 465967, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Izabeli Skoniecznej-Powałki.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 74/14.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(IMSiG Numer 238/2014 (4617) z 9 grudnia 2014 r., Pozycja 16761)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hawomar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w upadłości likwidacyjnej w Obornikach Śląskich (nr KRS 0000465967), sygn. akt VIII GUp 74/14, ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(IMSiG Numer 86/2015 (4717) z 6 maja 2015 r., Pozycja 5714)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hawomar Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w upadłości likwidacyjnej w Obornikach Śląskich (nr KRS 0000465967), sygn. akt VIII GUp 74/14, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza.
(IMSiG Numer 216/2015 (4847) z 5 listopada 2015 r., Pozycja 17120)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 74/14, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości postanowieniem z 3 czerwca 2016 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego – obejmującego likwidację majątku upadłego – „Hawomar” sp. z o.o. sp.k. w Obornikach Śląskich.
(IMSiG Numer 147/2016 (5032) z 1 sierpnia 2016 r., Pozycja 19571)

Dane rejestrowe


Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawnaul. Dmowskiego 3/42 50-203 WrocławNIP: 8982220315 REGON: 364302390KRS: 0000614840

Dane kontaktowe


+48 71 712 72 73

kaczmarekskonieczna.pl

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl
Zapraszamy na nasze profile w mediach