SYNDYK MASY UPADŁOŚCI POLRING GLASS SP. Z O.O.

Obwieszczenie

sygn. akt VIII GUp 22/16

Syndyk masy upadłości Polring-Glas sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Psarach oferuje do sprzedaży w formie przetargów pisemnych materiały i narzędzia do produkcji okien. Termin składania ofert  do 28.02.2019 r. do g. 15.00 r., otwarcie ofert: 01.03.2019 r. g. 11.00.Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje  data wpływu). W razie wpłynięcia kilku ofert na ten sam przedmiot, syndyk może zorganizować w dniu otwarcia ofert aukcję z udziałem oferentów, którzy stawili się na otwarcie.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tą samą cenę nabycia. Szczegółowe informacje
i wymogi dot.  sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.kaczmarekskonieczna.plwww.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl
POLRING GLASS SP. Z O.O.

Sprzedaż wierzytelności

Syndyk masy upadłości Polring-Glas sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Psarach oferuje do sprzedaży w formie przetargu pisemnego wierzytelności przysługujące upadłej spółce wobec dłużników z tytułu wykonanych robót budowlanych, w tym wymagalnych należności z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych. Termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 12:00. Wierzytelności są oferowane bez określonej ceny minimalnej. Dopuszcza się oferty częściowe.

Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub innych podmiotów świadczących usługi doręczenia na wskazany wyżej adres Kancelarii Syndyka (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50–203 Wrocław). W razie wpłynięcia ofert równorzędnych, syndyk może zorganizować aukcję w ciągu 7 dni od otwarcia ofert o czym powiadamia oferentów drogą elektroniczną.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tą samą cenę nabycia. Szczegółowe informacje i wymogi dot. sprzedaży określa regulamin dostępny na stronie internetowej www.kaczmarekskonieczna.pl.

Oferta sprzedaży

Prezentacja oferty sprzedaży wybranych rzeczy

Regulamin

Regulamin sprzedaży wierzytelności

Więcej informacji

Na stronie www.upadlosci24.pl. można poznać więcej szczegółów

Dane rejestrowe


Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawnaul. Dmowskiego 3/42 50-203 WrocławNIP: 8982220315 REGON: 364302390KRS: 0000614840

Dane kontaktowe


+48 71 712 72 73

kaczmarekskonieczna.pl

doradcy@kaczmarekskonieczna.pl
Zapraszamy na nasze profile w mediach