Kancelaria Restrukturyzacyjna

O nas


Jarosław Kaczmarek

Jarosław Kaczmarek

tel.: +48 71 712 72 73
e-mail: doradcy@kaczmarekskonieczna.pl

doradca restrukturyzacyjny nr licencji 137

  • absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, specjalność rachunkowość (1996 r.)
  • świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 12803/99 uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • od 2002 r. syndyk w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych
  • nadzorca sądowy i zarządca w kilkudziesięciu postępowaniach, w tym restrukturyzacyjnych
  • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedziny: księgowość i rachunkowość, specjalizacja: rachunkowość, księgowość, analiza finansowa, controlling, finanse i ekonomika przedsiębiorstw.

Izabela Skonieczna – Powałka

tel.: +48 71 712 72 73
e-mail: doradcy@kaczmarekskonieczna.pl

doradca restrukturyzacyjny nr licencji 772

  • absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Stacjonarne Studia Prawa (1999 r.) i Uniwersytetu Ekonomicznego – Finanse i rachunkowość (2016 r.)
  • radca prawny od 2004 r. specjalizujący się w prawie upadłościowym, podatkowym, budowlanym, zamówień publicznych i handlowym
  • od 2013 r. syndyk i nadzorca sądowy w kilkunastu postępowaniach, w tym restrukturyzacyjnych
  • likwidator spółek kapitałowych